• Публікації
 • Відео
 • Події
 • Оголошення
 • Контакти
 • Про проект
 • ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я В ЗОНІ
  ЧОРНОБИЛЯ
  Оздоровчі та екологічні програми, пов'язані з Чорнобильською зоною відчуження.

  Цей проект фінансується ЄВРОПЕЙСКОЮ КОМІСІЄЮ

  This project is financed by the EUROPEAN COMMISSION

  В пам’ять про Олега Ісааковича Ременника


  Не стало Олега Ісааковича Ременника - нашого колеги, товариша у боротьбі за життя і здоров’я людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Поєднання в собі кращих людських якостей, дозволяло йому, абсолютно щиро, робити добро людям. Володіючи глибоким розумом, він тривалий час ефективно керував системою охорони здоров’я Київської області, активно брав участь в реалізації проектів міжнародної допомоги жертвам Чорнобильської катастрофи.

  Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.

  Учасники чорнобильського європейського проекту: Юрій Бандажевський, Оксана Кадун, Лоран Жербо, Бенедикт Бельгасем, Наталія Дубова, Андрій Лабе, Франсуаза Вендіттеллі  Oleg Isaakovich Remennik, notre collègue et camarade dans la lutte pour la vie et la santé des personnes touchées par l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, est parti. La combinaison des meilleures qualités humaines lui a permis, très sincèrement, de faire du bien aux gens. Ayant une profonde connaissance, il a longtemps géré efficacement le système de soins de la région de Kiev, a participé activement à la mise en œuvre de projets d’assistance internationale aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl.

  Le souvenir lumineux qu’il a laissé restera à jamais dans nos cœurs.

  Parmi les participants au projet européen de Tchernobyl figurent, Yury Bandazhevsky, Oksana Kadun, Laurent Gerbaud, Belgacem Benedicte, Nataliia Dubova, André Labbé, Francoise Vendittelli